Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών ΔΠΘ έως 30/6/2017

Ανακοίνωση: 

 

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση με αριθμό 372/14.12.2016 αποφάσισε για το χρονικό διάστημα έως τις 30/06/2017, να ορίσει τις παρακάτω ημερομηνίες πραγματοποίησης συνεδριάσεων:

11/1/2017, 15/2/2017, 08/3/2017, 22/3/2017, 5/4/2017, 26/4/2017, 17/5/2017, 31/5/2017, 14/6/2017, 30/6/2017.