Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Η Γραμματεία

 

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της είτε από προσωπικό του Πανεπιστημίου, επιστημονικό ή άλλο, που διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών είτε από νέο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αμείβεται από κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

  • Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
  • Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
  • Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
  • Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

 

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει έδρα την Ξάνθη και λειτουργεί Υποκατάστημα στην Αλεξανδρούπολη και Γραφείο στην Κομοτηνή, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και της Συγκλήτου του ΔΠΘ.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ

ΞΑΝΘΗ

• Κέντρο 25410 - 79440 (Εσωτ. 71440)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

• Κέντρο 25310 - 39100 (Εσωτ. 74100)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

• Κέντρο 25510 - 30400 (Εσωτ. 77400)

Εκτύπωση PDF version