Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Διαχειριστική Επάρκεια

Ο Ε.Λ.Κ.Ε./Δ.Π.Θ. υπήρξε από τους πρώτους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων ο οποίος κίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του. Το Δεκέμβριο του 2008 με το 27137/5-12-08 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική επάρκεια του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 

Εικόνες: