Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Add to calendar

Θεσμικό Πλαίσιο

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια, συνίσταται - κατά χρονολογική σειρά - από τα παρακάτω:

 •  Το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι. της χώρας».
 • Το Νόμο 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».
 • Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Χώρας».
 • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-08-96 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88».
 •  Το Νόμο 3027/2002, άρθρο 3, παράγραφος 2 «Σύνταξη Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού».
 •  Το Φ.Ε.Κ. 416/9-3-2009 «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ.».
 •  Το Νόμο 3494/4-9-2009/Φ.Ε.Κ. 156, άρθρο 36 «Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 826 Β΄)».
 • Την 4763/23-2-2010 Απόφαση της Συγκλήτου «Τροποποίηση άρθρου 5.του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ./Δ.Π.Θ.»
 •  Το Νόμο 3848/19-5-2010/Φ.Ε.Κ. 71, άρθρα 36 και 37, παράγραφος 6 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.».