Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Στοχεία Έκδοσης Παραστατικών

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΦΜ: 999975749 - ∆.Ο.Υ.: Α’ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 67100 ΞΑΝΘΗ

 

 

SPECIAL ACCOUNT FOR REASEARCH FUNDS

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

VAT No: EL 999975749

FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITY CAMPUS

VASSILISIS SOFIAS 12 STREET, XANTHI 67100, GREECE