Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Add to calendar

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

 

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Ξάνθης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:

 • Δομικών υλικών
 • Οικοδομικής
 • Τεχνικής Μηχανικής
 • Μεταλλικών Κατασκευών
 • Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
 • Οργάνωσης και Προγραμματισμού
 • Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας
 • Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης Χώρου
 • Γεωδαισίας
 • Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
 • Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
 • Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
 • Τεχνικής Γεωλογίας

 


Τμήμα Αρχιτεκτόνων:

 • Εικαστικών Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Γενικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 • Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

 


 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ενεργειακής Οικονομίας
 • Ειδικής Μηχανολογίας - Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας
 • Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων  - Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
 • Ηλεκτρονικής
 • Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου - Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Μεταλλογνωσίας - Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακών Συστημάτων - Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 • Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μικροκυμάτων
 • Φυσικής
 • Μαθηματικό Σπουδαστήριο
 • Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών
 • Μηχανουργικό, Ηλεκτρονικό και Υαλουργικό Εργαστήριο - Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών - Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας

 


Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

 • Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών
 • Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
 • Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 • Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικής Χημείας

 


Τμήμα Παραγωγής και Διοίκησης

 • Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Ρομποτικής και Αυτοματισμών
 • Σχεδιασμού Προϊόντων
 • Εφοδιαστικής
 • Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας
 • Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Ρευστομηχανικής και Υδροδυναμικών Μηχανών
 • Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
 • Τεχνολογίας Υλικών
 • Μηχανολογικού Σχεδιασμού
 • Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιομηχανικής Οικολογίας

 Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Ροδόπης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 • Φυσικής Αγωγής και ΆΘλησης

 


Τμήμα Κοινωνικής Διοικησης και Πολιτικής Επιστήμης

 • Κοινωνικής, Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής

 


Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

 • Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
 • Παπυρολογίας - Παλαιογραφίας
 • Γλωσσολογίας + ΜόρΦωΣη

 


Τμήμα Νομικής

 • Εγκληματολογικών Επιστημών
 • Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή
 • Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου
 • Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας
 • Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
 • Συνταγματικού Δικαίου
 • Μελέτης Βέλτιστων Πρακτικών στη Νομοθεσία

 


Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας

 • Ανθρωπολογίας
 • Παλαιογραφίας - Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιτύπων Βιβλίων
 • Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας & Ιστορικής Εκπαίδευσης

 


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης

 Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Έβρου

Αλεξανδρούπολη

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 • Ψυχολογίας του Παιδιού
 • Πληροφορικής
 • Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Έρευνας και Μελέτης για την Οικογένεια και την Παιδική Ηλικία
 • Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

 


Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων
 • Μαθηματικών Και Πληροφορικής
 • Φυσικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας
 • Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης
 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Γλώσσας
 • Γεωλογίας - Γεωγραφίας
 • Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Ιστορία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

 


 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

 • Μοριακής Γενετικής και Φαρμακογονιδιωματικής Τοξικογονιδιωματικής
 • Οικολογίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
 • Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας
 • Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης
 • Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας
 • Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών Μοντέλων
 • Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας
 • Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων
 • Υπολογιστικής Φυσικό-Χημείας
 • Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Ανοσοβιολογίας
 • Οργανικής Βιολογικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Γονιδιακής Έκφρασης Μοριακής Διαγνωστικής και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων
 • Γενετικής Πληθυσμών και Εξέλιξης
 • Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου - Κυτταρικού Κύκλου και Πρωτεομικής

 


Τμήμα Ιατρικής

 • Βιολογίας
 • Γενετικής
 • Βιοχημείας
 • Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Ιατρικής Στατιστικής
 • Νευροφυσιολογίας
 • Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας
 • Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Κλινικής Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Ανατομίας
 • Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
 • Παθολογικής Ανατομίας
 • Ακτινοδιαγνωστικής
 • Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής
 • Ακτινοθεραπευτικής
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Κλινικής Ανατομίας
 • Ανοσοϊστοχημείας
 • Κυτταρολογίας
 • Ανοσοϊστοχημείας - Ανοσοβιολογίας
 • Αιματολογίας - Ανοσοαιματολογίας
 • Μοριακής Αιματολογίας
 • Ανοσοϊστοχημείας και Ιστοσυμβατότητας Νεφρού
 • Παθοφυσιολογίας Νεφρού - Μεταβολικών Νοσημάτων
 • Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος
 • Κλινικής Ανοσολογίας
 • Αλλεργιολογίας
 • Ανοσοδιαγνωστικής των Λοιμώξεων
 • Κλινικής Φαρμακολογίας
 • Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
 • Αθηροσκλήρωσης
 • Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
 • Ενδοσκοπήσεων
 • Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
 • Διαχείρισης Εικόνων και Τηλεϊατρικής
 • Ανδρολογίας
 • Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Γυναικολογικής Κυτταρολογίας
 • Ακοολογίας
 • Μελέτης Ύπνου - Υπνικής Άπνοιας & Ροχαλητού
 • Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας
 • Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας
 • Διαταραχών του Λόγου και Λογοθεραπείας
 • Ψυχανάλυσης
 • Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Πληροφορικής
 • Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων

 


Ορεστιάδα

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Γεωργίας
 • Δενδροκομίας - Κηπευτικών - Ανθοκομίας
 • Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας
 • Φυτοπαθολογίας
 • Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας
 • Ζωοτεχνίας
 • Υδροβιολογίας
 • Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας
 • Γεωργικής Οικονομίας
 • Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
 • Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Υδραυλικής
 • Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Πληροφορικής
 • Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
 • Χημείας και Βιοχημείας
 • Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 • Δασοκομίας
 • Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών
 • Δασικής Βοτανικής
 • Υλωρικής
 • Δασικής Εδαφολογίας
 • Δασικών Βοσκοτόπων
 • Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων
 • Δασικής Βιομετρίας
 • Δασικής Διαχειριστικής
 • Δασικής Πολιτικής
 • Δασικής Οικονομικής
 • Δασικής Πληροφορικής
 • Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης
 • Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Επιστημών και Τοπογραφίας
 • Υλοχρηστικής
 • Δασικής Τεχνολογίας