Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81627, Α.Π. 3397/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ Αποτελέσματα Πρακτικών (Ημ. Αν. 15/03/2016, Α.Π. 6017/2016)

Ανακοίνωση: 

 

Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων κωνοφόρων για περιβαλλοντική αειφορική αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με  KE έργου 81627και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη  Έργου την Καθηγήτρια Καλλιόπη Ραδόγλου αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψημίας (1) σύμβασηςμίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, διάρκειας έως 30/12/2016.

Ημερομηνία: 
11/02/2016 - 22/02/2016
Get attached files