Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ/ΔΠΘ» (Κ.Ε. 81453), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τον Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

  Σκοπός του ανωτέρω αναφερόμενου έργου είναι ο έλεγχος, η υποστήριξη και διεκπεραίωση ενεργειών διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θράκης – η υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ του Δ.Π.Θ, με ιδιαίτερο σκοπό την αναβάθμιση των διαδικασιών της λειτουργίας της ΕΕ του Δ.Π.Θ. και την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

  24/12/2014 05/01/2015
  7ΨΖΘ46ΨΖΥ1-ΟΘΓ.pdf, 7ΙΨΒ46ΨΖΥ1-5ΣΥ.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ. 331/17.12.2014, Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Στοχεύοντας στη μεταβολική συνεργασία μεταξύ στρώματος του όγκου και καρκινικών κυττάρων για τη θεραπεία του Kαρκίνου του Πνεύμονα» στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  19/12/2014 31/12/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας με αρ.330/26.11.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Από τους νεολιθικούς αγρότες στις πρώτες αστικές κοινωνίες: η προέλευση των ανακτορικών πολιτισμών του Αιγαίου από γενετική άποψη» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  27/11/2014 08/12/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας με αρ.330/26.11.2014, για την εκτέλεση του έργου «Νάνο – τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα», με κωδικό 11ΣΥΝ_5_1430, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση(ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.ΤΠΑ.) και από εθνικούς πόρους, με Συντονιστή Έργου τον κ. Χρήστο Λεπτοκαρίδη και Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. την κ. Μαρία Σ. Κώνστα, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μία (1) συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  27/11/2014 08/12/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας με αρ. 329/12.11.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Από τους νεολιθικούς αγρότες στις πρώτες αστικές κοινωνίες: η προέλευση των ανακτορικών πολιτισμών του Αιγαίου από γενετική άποψη» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  13/11/2014 24/11/2014
Εκτύπωση PDF version