Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (KE 51714, A.Π. 32837/2015) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΗΜ. ΑΝ. 14/01/2016)

 

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.»(Κ.Ε. 51714),.με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
ΕπισύναψηSize
4Ζ46ΨΖΥ1-ΘΚΗ.pdf246.84 KB
6Υ146ΨΖΥ1-Η3Ε.pdf280.48 KB
Ημερομηνία: 
23/11/2015 - 02/12/2015