Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 81612, Α.Π. 35157/2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ Αποτελέσματα Πρακτικών (Α.Π. 2198/2016, Ημ. Αν. 28-01-2016)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρυσομάλλη Δ. Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Ερευνητικά Προγράμματα, Χορηγίες, Δωρεές κ.τ.λ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου.

Ειδικότερα: Ένα (1) άτομο ΔΕ, για Διοικητική / Διαχειριστική Υποστήριξη, Αρχειοθέτηση, Στατιστική Επεξεργασία, Παρακολούθηση και Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Έργου, καταχώρηση των δεδομένων σε Η/Υ.

ΕπισύναψηSize
6ΓΕΨ46ΨΖΥ1-ΘΜΠ.pdf174.8 KB
646ΨΖΥ1-ΑΡΛ.pdf235.58 KB
Ημερομηνία: 
10/12/2015 - 21/12/2015