Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81035, Α.Π. 3366/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ Αποτελέσματα Πρακτικών (Ημ. Αν. 11-03-2016, Α.Π. 5793/2016)

Ανακοίνωση: 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με αιματολογικά νοσήματα», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μαργαρίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.

Ημερομηνία: 
11/02/2016 - 22/02/2016
Get attached files