Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π. 9093/26.04.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων" (π/υ: €1.180,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81202)

Ανακοίνωση: 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «"ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ" ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έτος 2017, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.180,00 πλέον του αναλογούντοςΦ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία: 
26/04/2017 - 03/05/2017
Get attached files