Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π: 8385/11-01-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Προμήθεια Σύστηματος Προσδιορισμού Θέσης και Καταγραφής Στοιχείων Δένδρων σε Δειγματοληπτικές Επιφάνειες Δάσους" (π/υ: € 6.451,61 πλέον ΦΠΑ)

(Α.Π: 8385/11-01-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Προμήθεια Σύστηματος Προσδιορισμού Θέσης και Καταγραφής Στοιχείων Δένδρων σε Δειγματοληπτικές Επιφάνειες Δάσους" (π/υ: € 6.451,61 πλέον ΦΠΑ), Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Σπ. Γαλατσίδας, ΚΕ 81467

ΕπισύναψηSize
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf2.08 MB
Ημερομηνία: 
11/04/2017 - 24/04/2017