Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π: 8381/11-04-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Προμήθεια Σταθμών Εργασίας" (π/υ: € 8.875,00 πλέον ΦΠΑ)

(Α.Π: 8381/11-04-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Προμήθεια Σταθμών Εργασίας" (π/υ: € 8.875,00 πλέον ΦΠΑ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ταμπάκη, ΚΕ 60083 

ΕπισύναψηSize
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf2.12 MB
Ημερομηνία: 
11/04/2017 - 21/04/2017