Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Ανακοίνωση για πραγματοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής (ΚΕ 81467)

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και "Απευθείας Αναθέσεων"), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας στο πλαίσιο του έργου 81467, ΕΥ. Σπ. Γαλατσίδας. 

Ημερομηνία: 
12/04/2017 - 24/04/2017