Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81863, Α.Π. 9829/2017)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Ανακοίνωση: 

Πρόσκληση 9829/2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30.

Get attached files