Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81433, Α.Π. 11214) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Ανακοίνωση: 

Πρόσκληση 11214/2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:31 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00.

Get attached files