Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Ορισμός συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης

Ανακοίνωση: 

Σε συνέχεια της Α.Π. ΕΕ 18343/20.09.2013 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σας ενημερώνουμε ότι οι  συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών έχουν καθοριστεί ως εξής: 29.01.2014, 13.02.2014, 05.03.2014, 02.04.2014, 07.05.2014, 04.06.2014, 02.07.2014.

Τα θέματα που αφορούν στις Ημερήσιες Διατάξεις των εν λόγω Συνεδριάσεων, θα πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του ΕΛ/ΔΠΘ 6 εργάσιμες μέρες νωρίτερα.