Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Ειδοποιήσεις (resCom alert) για αποφάσεις που αφορούν Τρέχοντα Ζητήματα Έργων της Επιτροπής Ερευνών - ΔΠΘ

Ανακοίνωση: 

Οι αποφάσεις που αφορούν Τρέχοντα Ζητήματα Έργων της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ (αποδοχές νέων έργων, αναμορφώσεις-επεκτάσεις-μειώσεις προϋπολογισμού έργων, παρατάσεις έργων, συμβάσεις ανάθεσης έργου και τελικές εκθέσεις έργων), στο εξής θα αποστέλλονται με ειδοποίηση (resCom alert) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.