Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81893, Α.Π. 14094/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Ανακοίνωση: 

Πρόσκληση 14094/2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:29 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

Get attached files