Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Διαβουλεύσεις

 •  

   

  Ανάρτηση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης του Δημόσιου Διεθνούς  Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 280.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 : «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»,της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με Κ.Ε. 2094 (80801) και  ΟΠΣ 304238.

  Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2011ΣΕ34580028).

  APOTELESMATA DIABOYLEYSHS.pdf

 • Κλειστή

  Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Διακήρυξης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 3 της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)}, κωδικό ΟΠΣ 304238, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2011ΣΕ34580028).

   

   Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 17.07.2013 έως και τις 02.08.2013, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (φόρμα δημόσιας διαβούλευσης)  με e-mail  στη διεύθυνση: supplies@rescom.duth.gr

  17/07/2013 02/08/2013
  Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
  280000.00€
  2094
  Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
  3

 •  

  Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και προϋπολογισμό 260.000,00 € με ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)} και κωδικό ΟΠΣ 304238.

   Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2011ΣΕ34580028).

   

  , ENTYPOAPOTELESMATADIABOYLEYSHS BIBLIOΘ.pdf

 • Κλειστή

   

  Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια Εξοπλισμού» και προϋπολογισμό 96.900,00 € με ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 4 της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με Κ.Ε. 2094 (80801) και  κωδικό ΟΠΣ 304238. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 21/02/2012 έως και τις 12/03/2012, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (φόρμα δημόσιας διαβούλευσης)  με e-mail  στη διεύθυνση: chadam@rescom.duth.gr 

  21/02/2012 12/03/2012
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
  96900.00€
  2094
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  4
Εκτύπωση PDF version