Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(OΠΣ 500037, Α.Π. 30158/2016) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Αφορά την 30158/22.12.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

ΕπισύναψηSize
4ΑΥ46ΨΖΥ1-ΔΓΗ.pdf2.86 MB