Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 80340, Α.Π. 8132/2017) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Αφορά την 3187/16.02.17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

ΕπισύναψηSize
6Ι5Ψ46ΨΖΥ1-ΣΜΓ.pdf695.29 KB