Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 60055, Α.Π. 8139/2017) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Αφορά την 3188/16-02-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

ΕπισύναψηSize
2Λ46ΨΖΥ1-Ξ65.pdf684.03 KB